professioneelouderschap | Betrokkenen
7481
page-template-default,page,page-id-7481,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.1.2,vc_responsive
 

Betrokkenen

Betrokkenen_01

Lectoraat Jeugd & Gezin, Christelijke Hogeschool Ede CHE

 

Een lectoraat is een onderzoeksgroep op een hogeschool, gericht op het doen van praktijkgericht onderzoek. Hierbij staat zowel het werkveld als de link naar hbo onderwijs centraal. Het lectoraat Jeugd en Gezin is verbonden aan de Academie Sociale Studies en doet onderzoek naar het opgroeien en opvoeden van jongeren, vanuit de overtuiging dat daar de basis gelegd wordt voor het verdere leven. Martine Noordegraaf was als lector projectleider van dit project. Danielle van de Koot en Ellen Schep waren als onderzoekers betrokken.

Logo_jeugd en gezin_20dec2011

Gezinshuis.com

 

Gezinshuis.com is een franchise van duurzame gezinsvormen voor uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Hierbij valt te denken aan gezinshuizen, gezinsgroepen, gezinskringen, jeugdzorgboerderijen en Remi gezinshuizen. Zij starten deze in samenwerking met jeugdzorgaanbieders en gemeentes. Alle gezinsvormen functioneren zelfstandig binnen de kaders van Gezinshuis.com. Zie voor meer informatie ‘Wat is een gezinshuis?’ (link naar alinea op pagina Het Onderzoek)

Binnen dit project hebben diverse gezinshuisouders van gezinshuis.com meegewerkt om het onderzoek tot een succes te maken. Annemieke de Vries en Gerard Besten waren vanuit de organisatie betrokken.

Gezinshuis.com-logo

Intermetzo (voorheen JOOZT)

 

Intermetzo zet zich onvoorwaardelijk in voor kinderen, jongeren en gezinnen met meervoudig complexe problemen. Het gaat daarbij veelal om ernstige gedragsproblemen in combinatie met een verstandelijke handicap en/of psychiatrische stoornis. Intermetzo biedt integrale professionele steun en kennis aan kinderen en jongeren, hun ouders, familie, school, het sociale netwerk en collega-organisaties. Onderdeel van die steun is een aantal gezinswoonvormen. Een aantal gezinshuisouders van Intermetzo heeft meegewerkt om dit project tot een succes te maken. Vanuit de organisatie waren Willy Drenth en Marc Vrugt betrokken.

logo intermetzo

Universiteit Utrecht

 

De faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht staat voor toonaangevend onderwijs en onderzoek in de gedrags- en maatschappijwetenschappen. Hierbij is onder andere te denken aan algemene sociale wetenschappen, psychologie en pedagogiek. De faculteit werkt veel samen met maatschappelijke organisaties. Carol van Nijnatten was als onderzoeker bij dit project.

Logo Universiteit Utrecht

Hogeschool van Amsterdam

 

Het lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd (Hogeschool van Amsterdam) richt zich op de ontwikkeling van jeugd in de grote stad. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de beroepspraktijk en het onderwijs. Zo wordt er bijvoorbeeld onderzocht welke ondersteuning aan professionals op de werkvloer nodig is om interventies goed uit te kunnen voeren. De lector van dit lectoraat, Leonieke Boendermaker, was als expert bij het project betrokken.


Hogeschool van Amsterdam

Nederlands Jeugd Instituut

 

Het Nederlands Jeugdinstituut is het landelijk kennisinstituut voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Het ontwikkelt, beheert en implementeert kennis waarmee de kwaliteit van de jeugd- en opvoedingssector verbeterd kan worden. Het Nederlands Jeugdinstituut is een non-profit instelling met een publiek profiel. Dat wil zeggen dat het gericht is op het publiek maken en delen van kennis met de sector vanuit een maatschappelijk belang. Mariska van der Steeg en Mariska de Baat waren als onderzoekers betrokken bij dit project.

NJi_LOGO_H_CMYK

Combinatie Jeugdzorg Eindhoven

 

Combinatie Jeugdzorg is een organisatie die gespecialiseerd is in hulp bieden aan gezinnen met complexe opvoedings- en ontwikkelingsvragen. Hierbij worden diverse vormen van hulp geboden, waaronder trainingen, ambulante begeleiding, dagbehandeling en pleegzorg. Naast de directe hulp aan cliënten geeft de organisatie ook advies, consultatie en training aan andere professionals die met jeugd te maken hebben. Jacky Broekaart was vanuit de organisatie betrokken bij dit project. 


Logo Combinatie 1

Dit project is mede mogelijk gemaakt door: 

Regieorgaan Stichting Innovatie Alliantie (SIA)

 

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA financiert en stimuleert praktijkgericht onderzoek door hogescholen. Het regieorgaan heeft een plaats binnen de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Voor hogescholen is dit de basis voor een volwaardige, tweede geldstroom die praktijkgericht onderzoek mogelijk maakt. Dit onderzoek is van cruciaal belang om nieuwe kennis te creëren en deze te verankeren in onderwijs en beroepspraktijk.


LOGO SIA eps formaat
Facebooktwitterpinterestlinkedin